Past Office Bearers

Delhi State Chapter of IRIA(2021-2022)

President : Dr Anjali Prakash President Elect : Dr Shibani Mehra
Immediate Past President : Dr. Atin Kumar
Vice Presidents :
Dr Deepak Gupta
Dr B R Goyal
Joint Secretaries :
Dr Munish Guleria
Dr Rajat Jain
Secretary : Dr Shalini Thapar Laroia Treasurer : Dr Ankur Goyal
Central Council Member :
Dr Ajit Yadav
Dr M K Mittal
Dr Atin Kumar
Dr Prakash Lalchandani
STATE Council Member :
Dr Prince Das
Dr Surabhi Gupta
Dr. Ashish Tomer
Dr N K Sharma
Dr Raghav Aggarwal
Dr Gulshan Lamba

Delhi State Chapter of IRIA(2020-2021)

President : Dr. Atin Kumar President Elect : Dr. Anjali Prakash 
Secretary : Dr. Natasha Gupta Treasurer : Dr. Ajit Kumar Yadav
Immediate Past President : Dr. M. K. Mittal   Vice Presidents : Dr. B. R. Goyal
Dr. Shibani Mehra  
Joint Secretaries : Dr Ankur Goyal
Dr. Rohini Gupta
Central Council Members : Dr. Deepak Gupta
Dr. Prakash Lalchandani
Dr Shalini Thapar
Dr. Sudhir Gupta
State Council Members : Dr. Ashish Tomer
Dr Gursharan Lamba
Dr. Kalpana Bansal
Dr N K Sharma
Dr Piyoosh Malik
Dr. Rajat Jain

Delhi State Chapter of IRIA(2019-2020)

President : Dr. Mahesh Kumar Mittal President Elect : Dr. Atin Kumar
Secretary : Dr. Natasha Gupta Treasurer : Dr. Ajit Kumar Yadav
Immediate Past President : Dr. Prakash Lalchandani Vice Presidents : Dr. Shibani Mehra
Dr. Shalini Thapar Laroia
Joint Secretaries : Dr. Ankur Goyal
Dr. Rajat Jain
Central Council Members : Dr. Umesh Chandra Garga
Dr. Deepak Gupta
Dr. Prakash Lalchandani
Dr. Sudhir Gupta
State Council Members : Dr. B R Goyal
Dr. Madhu Aggarwal
Dr. Rohini Gupta
Dr. Vikas Chaudhary
Dr. Preety Sharma
Dr. Robin Goel

Delhi State Chapter of IRIA(2018-2019)

President : Dr. Prakash Lalchandani President Elect : Dr. Mahesh Kumar Mittal
Secretary : Dr. Pankaj Sharma Treasurer : Dr. Atin Kumar
Immediate Past President : Dr. Lalendra Upreti Vice Presidents : Dr. Anjali Prakash
Dr. Shalini Thapar Laroia
Joint Secretaries : Dr. Ankur Goyal
Dr. Rajat Jain
Central Council Members : Dr. Umesh Chandra Garga
Dr. Deepak Gupta
Dr. Raghav Aggarwal
Dr. Sudhir Gupta
State Council Members : Dr. Shibani Mehra
Dr. Anurag Batta
Dr. Ajit Kumar
Dr. Sanjeev Sachdeva
Dr. Vishal Goel
Dr. Kriti Malhotra

Delhi State Chapter of IRIA(2017-2018)

President : Dr. Lalendra Upreti President Elect : Dr. Prakash Lalchandani
Secretary : Dr. Pankaj Sharma Treasurer : Dr. Atin Kumar
Immediate Past President : Dr. Sudhir Gupta Vice Presidents : Dr. Rahul Sachdev
Dr. Rajiv Ranjan Kumar
Joint Secretaries : Dr. Ajit Yadav
Dr. Glossy Sabharwal
Patron : Dr. O P Bansal
Central Council Members : Dr. Mahesh Kumar Mittal
Dr. Natasha Gupta
Dr. Raghav Aggarwal
Dr. U C Garga
State Council Members : Dr. Abhinav Jain
Dr. Ankur Goyal
Dr. Chandan J. Das
Dr. Rajat Jain
Dr. Shalini Thapar
Dr.
Vishal Goel
The Designated Trade Relation Committe Representative : Dr. Deepak Gupta PC & PNDT Cordinator of State : Dr. Prakash Lalchandani

Delhi State Chapter of IRIA(2016-2017)

President : Dr. Sudhir Gupta President Elect : Dr. Lalendra Upreti
Secretary : Dr. Atin Kumar Treasurer : Dr. Pankaj Sharma
Immediate Past President : Dr.(Brig.) Chander Mohan, SM Vice Presidents : Dr. Raghav Aggarwal
Dr. Suman Singhal
Joint Secretaries : Dr. Ankur Goyal
Dr. Ajit Yadav
Central Council Members : Dr. R K Mathur
Dr. Pankaj Sharma
Dr. M K Mittal
Dr. U C Garga
State Council Members : Dr. Abhinav Jain
Dr. Glossy Sabharwal
Dr. Rajat Jain
Dr. Rajiv Ranjan
Dr. Natasha Gupta
Dr. Vishal Goel
The Designated Trade Relation Committe Representative : Dr. Deepak Gupta PC & PNDT Cordinator of State : Dr. Prakash Lalchandani

Delhi State Chapter of IRIA(2015-2016)

President : Brig Chander Mohan President Elect : Dr. Sudhir Gupta
Vice Presidents : Dr. Raghav Aggarwal
Dr. Prakash Lalchandani
Secretary : Dr. Atin Kumar
Treasurer : Dr. Pankaj Sharma Joint Secretaries : Dr. Suman Singhal
Dr. Rajiv Ranjan
Central Council Members : Dr. TBS Baxi
Dr. B.B. Thukral
Dr. Mahesh Kumar Mittal
Dr. Umesh Chandra Garga
Executive Members : Dr. Rajat Jain
Dr. Brijesh Kumar Mittal
Dr. Ankur Goyal
Dr. Abhinav Jain
Dr. Glossy Sabharwal
Dr. Ajit Yadav

Delhi State Chapter of IRIA(2014-2015)

President : Dr. TBS Buxi President Elect : Dr. (Brig.) Chander Mohan
Vice Presidents : Dr. Atin Kumar
Dr. Rajiv Ranjan
Secretary : Dr. Raghav Aggarwal
Treasurer : Dr. Samarjeet Singh Ghuman Joint Secretaries : Dr. Pankaj Sharma
Dr. Suman Singhal
Central Council Members : Dr. B. B. Thukral
Dr. Deepak Gupta
Dr. K. S. Saxena
Dr. U. C. Garga
Executive Council Members : Dr. L. Upreti
Dr. Nidhi Bhatnagar
Dr. Nitin P. Ghonge
Dr. Prakash Lalchandani
Dr. Rajat Jain
Dr. Sudhir Gupra

Delhi State Chapter of IRIA(2013-2014)

President : Dr.K.S.Saxena President Elect : Dr. T B S Buxi
Vice Presidents : Dr. Mukesh Koshal
Dr. Prakash Lalchandani
Secretary : Dr. Raghav Aggarwal
Treasurer : Dr. Samarjeet Singh Ghuman Joint Secretaries : Dr. S.N Yadav
Dr. Nidhi Bhatnagar
Central Council Members : Dr. B B Thukral
Dr. U C Garga
Dr. Deepak Gupta
Dr. C P S Chauhan
Executive Council Members : Dr. Atin Kumar
Dr. Pankaj Sharma
Dr. L Upreti
Dr. Shahina Bano
Dr. Subhash Narang
Dr. Rajiv Ranjan

Delhi State Chapter of IRIA(2012-2013)

President : Dr. Sunil Kakar President Elect : Dr. K.S.Saxena
Vice Presidents : Dr. Bharat Aggarwal
Dr. Prakash Lalchandani
Secretary : Dr. Sudhir Gupta
Treasurer : Dr. K.S Saxena Joint Secretaries : Dr. Sachchida Nand Yadav
Dr. Vivek Saxena
Central Council Members : Dr. Umesh Chandra Garga
Dr. O.P.Bansal
Dr. Deepak Gupta
Dr. Lalendra Upreti
Executive Council Members : Dr. Virendra Kumar Mutreja
Dr. Rajeev Ranjan
Dr. Rahul Sachdev
Dr. Nitin P Ghonge
Dr. Samarjeet Singh Ghuman
Dr. Shahina Bano

Delhi State Chapter of IRIA(2011-2012)

President : Dr. Om Prakash Bansal President Elect : Dr. Sunil Kakar
Vice Presidents : Dr. Lalendra Upreti
Dr. Sanjay Sharma
Secretary : Dr. Sudhir Gupta
Treasurer : Dr. K.S Saxena Joint Secretaries : Dr. Nitin P Ghonge
Dr. Raghav Aggarwal
Central Council Members : Dr. Umesh Chandra Garga
Dr. Mukul Sinha
Dr. Mukesh Koshal
Dr. Deepak Gupta
Executive Council Members : Dr. Dinesh Kapoor
Dr. Rupi Jamwal
Dr. Sachchida Nand Yadav
Dr. Prakash Lalchandani
Dr. Vivek Saxena
Dr. S Zafar Abbas